Loop

产品系列 Loop Arper 1
产品系列 Loop Arper 2
产品系列 Loop Arper 3
产品系列 Loop Arper 4
产品系列 Loop Arper 5
产品系列 Loop Arper 6
产品系列 Loop Arper 7
产品系列 Loop Arper 8
产品系列 Loop Arper 9
产品系列 Loop Arper 10
产品系列 Loop Arper 11

设计师 Lievore Altherr Molina, 2009

Loop是由多个柔软沙发构成的模块化系统,这些组件的结合,要么是短簇丛集,要么是长而流畅的线条,具有独特而富有表现力的特征。其形式和轮廓是图形化的,而其整体效果却是建筑化的。在大空间中,这种线性形式划分出等候区、休息区和会议区。在家中,它可能是紧凑的或气势威严的,取决于具体需要。

带衬垫木制框架安装在一个有钢脚和铝脚的拉丝钢结构上,框架采用各种织物进行软包。该系统的组件包括不同尺寸的中央和末端模块、凹角(30°)和凸角(30°/45°/90°)转角单元以及可安装和拆除的扶手端部。还可提供定制和可拆卸的覆盖材料。 抱枕有两种尺寸可选(8 x 54 cm 和 38 x 54 cm),具有黑色装饰性滚边。枕芯为羽绒和纤维材质,外罩为织物、皮革、涂层面料或定制织物。Loop系列获GreenGuard认证。

了解更多 关闭
Loop – 2座
Loop – 2座
产品详情+关闭-
Loop – 2座

设计人 Lievore Altherr Molina, 2009

尺寸

下载

© Marco Covi
Loop – 3座
Loop – 3座
产品详情+关闭-
Loop – 3座

设计人 Lievore Altherr Molina, 2009

尺寸

下载

© Marco Covi
© Marco Covi
Loop – 模块化
Loop – 模块化
产品详情+关闭-
Loop – 模块化

设计人 Lievore Altherr Molina, 2009

尺寸

下载

© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi
© Marco Covi